Update cookies preferences
Promotic

TimeStamp - vlastnost objektu ExtOpcDa

Popis:
Vrací časovou známku (datový typ Date) proměnné podle OPC specifikace.
Syntaxe:
Date TimeStamp
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var d = oExt.Item(2).TimeStamp;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.