Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtOpcDa

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na OPC DA server. Datová položka je klientem napojeným na OPC server.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={OpcDa;PmaObject;ItemId;AccessPath;K;Q;D}

- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaOpcDaClientGroup)"
- ItemId: viz konfigurátor "ItemID"
- AccessPath: viz konfigurátor "AccessPath"
- K;Q;D: viz konfigurátor "Přepočet hodnoty"
 
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaOpcDaClientGroup po spuštění aplikace. V záložce "PmaOpcDaClientGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaOpcDaClientGroup budou typu "Datové rozšíření", pak záložka "PmaOpcDaClientGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.
Vlastnosti a metody:
AccessPath Přístupová cesta k proměnné v OPC serveru
ItemId Textová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru.
TimeStamp Časová známka proměnné
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtOpcDa Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice