Promotic

Objekt ExtOpcDa

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na OPC DA server. Datová položka je klientem napojeným na OPC server.
Vlastnosti a metody:
AccessPathPřístupová cesta k proměnné v OPC serveru
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
GroupVrací objekt PmaOpcDaClientGroup
ItemIdTextová adresa/identifikátor proměnné v OPC serveru.
RecalcDHodnota konstanty D pro přepočet
RecalcKHodnota konstanty K pro přepočet
RecalcQHodnota konstanty Q pro přepočet
TimeStampČasová známka proměnné
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtOpcDaKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření se samo automaticky zaregistruje do objektu PmaOpcDaClientGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaOpcDaClientGroup > Data" se proto požadovaná položka nemusí (a neměla by) zadávat! Pokud všechny položky pro objekt PmaOpcDaClientGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaOpcDaClientGroup > Data" může zůstat zcela prázdná.

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={OpcDa;PmaObject;ItemId;AccessPath;K;Q;D}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaOpcDaClientGroup)"
- ItemId: viz konfigurátor "ItemId"
- AccessPath: viz konfigurátor "AccessPath"
- K;Q;D: viz konfigurátor "Přepočet hodnoty"

Historie:
Pm8.00.08: Opravená chyba: toto datové rozšíření nebylo funkční (chyba od verze Pm8.0.7).
© MICROSYS, spol. s r. o.