Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt ExtTrend

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData o napojení na objekt PmaTrendGroup.
 
Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce:

Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě řetězce.

Id={Trend;sPmaObject;fOrder;sName;fMin;fMax;sUnit;sColor;sDisplayName;fSensitivity;sParams;nValueType;nBit}

 
Toto datové rozšíření se automaticky samo zaregistruje do objektu PmaTrendGroup po spuštění aplikace. V záložce "PmaTrendGroup > Data" se proto požadovaná proměnná už nesmí znovu zadávat! Příslušná trendovaná proměnná může být buď přímo vytvořena v objektu PmaTrendGroup v podobě objektu PmVar anebo zaregistrovaná v podobě datového rozšíření (ExtTrend).

Pokud všechny položky pro objekt PmaTrendGroup budou typu "Datové rozšíření", pak záložka "PmaTrendGroup > Data" může zůstat zcela prázdná. Pokud v objektu PmaTrendGroup jsou položky obou typů, pak budou v databázové tabulce uvedeny nejprve položky typu PmVar a pak položky typu "Datové rozšíření".

Vlastnosti a metody:
ClassName Název typu datového rozšíření
Color Barva proměnné k zobrazení
DisplayName Název proměnné k zobrazení
Max Maximální hodnota proměnné
Min Minimální hodnota proměnné
TrendId Identifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů
Unit Fyzikální jednotka proměnné
Var Zpřístupnění objektu PmVar
Konfigurační okna:
ExtTrend Konfigurace datového rozšíření

Historie:
Pm8.03.02: Zobecnění o možnost trendovat pouze zadaný bit v dané hodnotě (viz konfigurátor "Typ hodnoty").
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice