Update cookies preferences
Promotic

Objekt ExtTrend

Popis:
Rozšíření proměnné PmVar objektu PmaData pro napojení na objekt PmaTrendGroup.
Vlastnosti a metody:
ColorBarva proměnné k zobrazení
DisplayNameNázev proměnné k zobrazení
ExtIdIdentifikátor datového rozšíření
GroupVrací objekt PmaTrendGroup
MaxMaximální hodnota proměnné
MinMinimální hodnota proměnné
TrendIdIdentifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů
UnitFyzikální jednotka proměnné
VarVrací objekt PmVar
Konfigurační okna:
ExtTrendKonfigurace datového rozšíření
Poznámka:
Toto datové rozšíření se automaticky samo zaregistruje do objektu PmaTrendGroup po spuštění aplikace. V kartě "PmaTrendGroup > Data" se proto požadovaná proměnná již nesmí znovu zadávat! Příslušná trendovaná proměnná může být buď přímo vytvořena v objektu PmaTrendGroup jako objekt PmVar nebo zaregistrovaná jako datové rozšíření (ExtTrend).
Pokud všechny položky pro objekt PmaTrendGroup budou typu "Datové rozšíření", pak karta "PmaTrendGroup > Data" může zůstat zcela prázdná. Pokud v objektu PmaTrendGroup jsou položky obou typů, pak budou v databázové tabulce uvedeny nejprve položky typu PmVar a pak položky typu "Datové rozšíření".

Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce:
Obsah celého datového rozšíření (všech konfigurátorů) lze uložit v podobě jediného textového řetězce. Viz Formát uložení obsahu datového rozšíření v podobě textového řetězce.
Id={Trend;PmaObject;Order;TrendId;Min;Max;Unit;Color;DisplayName;Sensitivity;Params;ValueType;BitIndex}
- Id: viz konfigurátor "Identifikátor datového rozšíření"
- PmaObject: viz konfigurátor "Cílový objekt (PmaTrendGroup)"
- Order: viz konfigurátor "Pořadí"
- TrendId: viz konfigurátor "Identifikátor trendu"
- Min: viz konfigurátor "Minimum"
- Max: viz konfigurátor "Maximum"
- Unit: viz konfigurátor "Jednotka"
- Color: viz konfigurátor "Barva"
- DisplayName: viz konfigurátor "Zobrazovaný název trendu"
- Sensitivity: viz konfigurátor "Necitlivost"
- Params: viz konfigurátor "Dodatečné parametry"
- ValueType: viz konfigurátor "Typ hodnoty"
- BitIndex: viz konfigurátor "Určuje číslo bitu pro testování"

Historie:
Pm8.03.02: Zobecnění o možnost trendování pouze zadaný bit v dané hodnotě (viz konfigurátor "Typ hodnoty").
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.