Promotic

TrendId - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Identifikátor trendu a název proměnné (sloupce) v databázové tabulce trendů.
Syntaxe:
String TrendId
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Identifikátor trendu" tohoto objektu.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sId = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").TrendId;

// nebo
sId = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").TrendId;

// nebo
sId = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").TrendId;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.22: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.