Promotic

Objekt PmVar (Proměnná)

Popis:
Objekt PmVar představuje jednu uživatelskou datovou proměnnou Pma objektu.
Tato proměnná má v sobě více informací (hodnota, název, index, atd.) a proto je reprezentována objektem. Tento objekt pak má tyto informace jako své vlastnosti.
Objekt PmVar lze vytvořit v objektech: PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaCommGroup, PmaTrendGroup, PmaCommMsg.
Vlastnosti a metody:
Extension()Přístup k datovému rozšíření
GetBit()Vrací bit v hodnotě proměnné
ChangedOnLastWritePříznak, zda se při posledním zápisu změnila hodnota
IndexIndex proměnné v objektu
NameNázev proměnné
NotePoznámka proměnné
OwnerVrací referenci na vlastníka objektu PmVar ve stromu Pma objektů
QualityKvalita hodnoty proměnné
SetBit()Nastaví bit v hodnotě proměnné
SetValue()Zápis hodnoty, kvality a času zdroje současně
TimeChangeČas posledního zápisu do proměnné, který změnil hodnotu
TimeSourceČas vzniku hodnoty ve zdroji hodnoty
TimeWriteČas posledního zápisu do proměnné
UnitFyzikální jednotka proměnné (pouze pro PmaData a PmaTrendGroup)
ValueHodnota proměnné
ValueBeforeChangeMinulá hodnota, před změnou na současnou hodnotu
Zastaralé vlastnosti a metody:
BitHodnota jednoho bitu proměnné
Konfigurační okna:
ProměnnáNastavení vlastností jedné proměnné
Datová vazba objektu PmVarDefinice datové vazby proměnné na jinou hodnotu
Vícenásobné přidání proměnnýchDefinování většího počtu nových proměnných
Související objekty:
Datová rozšířeníDatová rozšíření jsou komponenty systému PROMOTIC, které rozšířují základní funkčnost datových položek (proměnných) PmVar.
Každý typ datového rozšíření slouží k danému účelu (např. alarm překročení hodnot, napojení se na OPC server nebo na objekt PmaComm, trendování hodnot, atd.).
Poznámka:
Ve skriptu lze získat proměnné PmVar následujícími způsoby:
 
Příklad1:
Pro objekty PmaData, PmaCommGroup, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup: Tyto objekty mají proměnné umístěné v kartě "Data".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// metodou Item těchto objektů, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data").Item("Teplota2");

// nebo přímo metodou Pm s pomocí identifikátoru #vars, například
oTemperature2 = pMe.Pm("/Data/#vars/Teplota2");


Příklad2:
Pro objekt PmaCommMsg: Tento objekt obsahuje dvě skupiny proměnných umístěných v kartách Data-zaslání a Data-příjem.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// pomocí metod WriteVars a ReadVars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").WriteVars("Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg").ReadVars("Rcv4");

// nebo přímo metodou Pm s pomocí identifikátorů #sndvars a #rcvvars, například
oSnd1 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#sndvars/Snd1");
oRcv4 = pMe.Pm("/PmaComm/PmaCommMsg/#rcvvars/Rcv4");


Datová rozšíření:
Objekt PmVar přímo obsahuje jenom základní funkčnost (nejdůležitější společné vlastnosti).
Funkčnost PmVar lze dále rozšířit pomocí jednoho nebo několika datových rozšíření.
Každé datové rozšíření je pak obsaženo v objektu PmVar v podobě podobjektu (např. ExtAlarmAnalog, ExtComm, ...), dostupné metodou PmVar.Extension nebo pomocí identifikátoru #ext.
Viz také:

Historie:
Pm8.03.13: (Proměnná) Nový konfigurátor "Zaokrouhlení".
© MICROSYS, spol. s r.o.