Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmExpr (Vyhodnocovač JavaScript výrazu)

Popis:
Objekt umožňuje vyhodnocovat JavaScript výraz zadaný jako String.
Vlastnosti a metody:
SetVar()Do objektu přidá jednu proměnnou
SetExpr()Nastaví výraz v podobě textového řetězce
Eval()Vyhodnocení zadaného výrazu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmExpr.
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Výraz lze přidat do objektu pomocí SetExpr. Tento výraz může obsahovat názvy proměnných. Tyto proměnné lze přidat do objektu metodou SetVar. Metoda Eval pak daný výraz vyhodnotí (včetně proměnných) a vrátí výsledek.

Vyhodnocovat výraz pomocí objektu PmExpr je například vhodné, pokud výraz v podobě textového řetězce je odněkud načten (např. ze souboru, z komunikace ...) a dopředu se tedy neví, jak bude výraz vypadat.
Například aplikace pro obecné vyhodnocování dat potřebuje aby výrazy pro zpracování dat byly umístěny v konfiguračním textovém souboru.

Příklady vyhodnocení výrazu pomocí objektu PmExpr:
Vyhodnocení jednoduchého výrazu "a+b":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();   // V proměnné val bude hodnota 5.5
Vyhodnocení výrazu používající objekt PmaData:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("10 * oDat.Item('Teplota').Value");
oExpr.SetVar("oDat", pMe.Pm("/Kotel1/Data"));
val = oExpr.Eval();   // V proměnné val bude hodnota 10krát větší než hodnota teploty v objektu PmaData

Historie:
Pm8.03.20: Nový pomocný objekt pro vyhodnocování JavaScript výrazu dodaných v podobě textu. Pro ukázku funkčnosti je vytvořena nová předkonfigurace: / Obrazy (PmaPanel) / Ostatní / PmExpr - matematický výraz.
© MICROSYS, spol. s r.o.