Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmViewCreator (Otevření prohlížeče)

Popis:
Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů.
Objekt slouží pro shromáždění informací jak daný prohlížeč otevřít. Samotné otevření prohlížeče se pak provede voláním metody Open.
Vlastnosti a metody:
FrameVrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro rám (frame) ve kterém bude zobrazen prohlížeč
FromObjekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.
Open()Otevře prohlížeč zadaný ve vlastnosti PmViewCreator.ViewPath
ViewParametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
ViewPathCesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.