Promotic

Objekt PmViewCreator (Otevření prohlížeče)

Popis:
Objekt umožňuje otevřít různé typy prohlížečů.
Objekt slouží pro shromáždění informací jak daný prohlížeč otevřít. Samotné otevření prohlížeče se pak provede voláním metody Open.
Vlastnosti a metody:
Frame Vrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro rám (frame) ve kterém bude zobrazen prohlížeč
From Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, jen pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Open Otevře prohlížeč zadaný ve vlastnosti PmViewCreator.ViewPath
View Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
ViewPath Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice