Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

From - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Může se jednat o PmaPanel, PmgFrame nebo PmaWorkspace. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.

Viz parametr oFrom metody Pm.CreateView.

Syntaxe:
Object From
Volání:
oFrom = oCreator.From
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice