Promotic

From - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, jen pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Viz parametr oFrom metody Pm.CreateView.
Syntaxe:
Object From
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFrom = oCreator.From;

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice