Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

View - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Vrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro zobrazovaný prohlížeč.

Tento objekt je naplněn vlastnostmi, které byly zadány v metodě Pm.CreateView v parametru sView.

Syntaxe:
PmMap View
Volání:
oView = oCreator.View
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.Frame (vlastnost)

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice