Update cookies preferences
Promotic

View - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Vrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro zobrazovaný prohlížeč.
Tento objekt je naplněn vlastnostmi, které byly zadány v metodě Pm.CreateView v parametru sViewPars.
Syntaxe:
PmMap View
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Do vlastností vráceného objektu PmMap však zapisovat lze a lze i přidat nové vlastnosti tohoto objektu.

Vlastnost vrací objekt PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (ve formátu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Všechny takto počátečně nastavené vlastnosti objektu PmMap jsou typu String. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Parametry (vlastnosti) prohlížeče se liší u jednotlivých typů prohlížečů a proto jsou popsány u popisu otevírání těchto prohlížečů:
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.Frame (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oView = oCreator.View;

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.