Promotic

View - vlastnost objektu PmViewCreator

Popis:
Vrací objekt PmMap, který obsahuje parametry pro zobrazovaný prohlížeč.
Tento objekt je naplněn vlastnostmi, které byly zadány v metodě Pm.CreateView v parametru sViewPars.
Syntaxe:
PmMap View
Viz také:
- Pm.CreateView (metoda)
- PmViewCreator.Frame (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oView = oCreator.View;

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.