Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmForm (/#glob/form)

Prohlížeč objektu PmForm se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/form".
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, jen pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry prohlížeče:
onLoad[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události vytvoření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce která se vyvolá při otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
onChange[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události změny v prohlížeči.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
ev.ItemId - (String) Identifikátor Pmf objektu.
ev.ChangeType - (String) Identifikátor typu změny.
- "value": Změnila se hodnota některého objektu.
- "push": Některá položka byla stištěna. Je funkční pouze pro položku typu PmfButton.
ev.NewValue - (Variant) Hodnota položky po změně.
ev.OldValue - (Variant) Hodnota položky před změnou.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna.
Hodnota identifikátoru zavisí na tom, jakým tlačítkem byl prohlížeč ukončen. Viz PmForm.SysButtons a PmForm.Close.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad2:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oNmb1;

function onViewLoad(ev)
{
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "Setting";

oNmb1 = oForm.CreateItem("number", "n1", "Počet balíků", "Min:0;Max:33;");
oNmb1.Value = 5;

oForm.AddEvent("onClose", onViewClose);
}


function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug(oNmb1.Value);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice