Update cookies preferences
Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmForm (/#glob/form)

Prohlížeč objektu PmForm se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/form".
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, "/#glob/form", sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů).
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Prozatím se zadává prázdný řetězec ("").

Vlastnosti a události v objektu PmViewCreator.View:
onLoad[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události vytvoření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
onChange[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události změny v prohlížeči.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
ev.ItemId - (String) Identifikátor Pmf objektu.
ev.ChangeType - (String) Identifikátor typu změny.
- "value": Změnila se hodnota některého objektu.
- "push": Některá položka byla stištěna. Je funkční pouze pro položku typu PmfButton.
ev.NewValue - (Variant) Hodnota položky po změně.
ev.OldValue - (Variant) Hodnota položky před změnou.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Form - (PmForm) Prohlížený objekt PmForm.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna.
Hodnota identifikátoru zavisí na tom, jakým tlačítkem byl prohlížeč ukončen. Viz PmForm.SysButtons a PmForm.Close.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč.
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oFrmNmb1;

function onViewLoad(ev)
{
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "Setting";

oFrmNmb1 = oForm.CreateItem("number", "n1", "Počet balíků", "Min:0;Max:33;");
oFrmNmb1.Value = 5;
}


function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose: Počet balíků = " + oFrmNmb1.Value);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.25: Opravená chyba: Nefungoval parametr ev.Form v události onClose ve Web obrazu.
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.