Promotic

CreateItem - metoda objektu PmForm

Popis:
Vytvoří jednu položku formuláře.
Syntaxe:
Object CreateItem(String sType, [String sId], [String sTitle], [String sProps], [String sPars])
Parametry:
sType(String) Typ Pmf objektu. Podle tohoto typu se vytvoří příslušný objekt.
Tuto hodnotu lze později zjistit pomocí vlastnosti PmfObject.Type.
"string" - Vytvoří objekt PmfString = Zadavatel textu
"number" - Vytvoří objekt PmfNumber = Zadavatel celého nebo reálného čísla
"bool" - Vytvoří objekt PmfBool = Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
"enum" - Vytvoří objekt PmfEnum = Výběr jeden z několika (Combobox)
"button" - Vytvoří objekt PmfButton = Tlačítko
"layout" - Vytvoří objekt PmfLayout = Oblast pro jiné Pmf objekty
"separ" - Vytvoří objekt PmfSepar = Oddělovač mezi konfigurátory
"table" - Vytvoří objekt PmfTable = Tabulka
"tree" - Vytvoří objekt PmfTree = Strom
sId[nepovinné] (String) Identifikátor Pmf objektu.
Identifikátor lze použít například pro získání Pmf objektu metodou GetItem nebo pro testování v události oExtra.onChange.
Pokud identifikátor není zadán nebo má hodnotu null, pak se na tento objekt nelze odkazovat.
Tuto hodnotu lze později zjistit pomocí vlastnosti PmfObject.Id.
sTitle[nepovinné] (String) Zobrazovaný název Pmf objektu.
Název se standardně zobrazuje vlevo od konfigurátoru.
Pokud je potřeba, pak systém k tomuto názvu přidá znak "dvojtečka".
Pokud název je prázdný řetězec, pak se nezobrazuje, ale vyčlení se pro něj oblast (vlastnost TitlePos se nezmění).
Pokud název není zadán nebo má hodnotu null, pak se nezobrazuje a nevyčlení se pro něj oblast (současně se vlastnost TitlePos nastaví na "no").
Tuto hodnotu lze později zjistit nebo změnit pomocí vlastnosti PmfObject.Title.
sProps[nepovinné] (String) Počáteční hodnoty vlastností vytvářeného objektu. Tvar tohoto parametru je "NázevVlastnosti:Hodnota;...". Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
Například při vytváření objektu PmfNumber lze zadat: "Min:0;Max:100;"
sPars[nepovinné] (String) Parametry vytvářeného Pmf objektu. Určují kde bude objekt vytvořen. "parent:$sys;pos:after=xy". Údaje jsou zde ve formátu KeyVal.
parent:id - Určuje, v kterém objektu PmfLayout bude objekt vytvořen.
Výchozí hodnota je $main.
pos:before=id - Vytvořit objekt před již dříve vytvořený objekt s identifikátorem id.
pos:after=id - Vytvořit objekt za již dříve vytvořený objekt s identifikátorem id.
pos:first - Zařadit objekt jako první.
pos:last (přednastaveno) - Zařadit objekt jako poslední.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmForm.GetItem (metoda)
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "Nadpis", "Value:hodnota");

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.