Promotic

ClientType - vlastnost objektu PmForm

Popis:
Vrací hodnotu představující typ prohlížení Pmf objektu.
Syntaxe:
Long ClientType
Hodnoty:
0 - vývojový mód
1 - runtime mód (lokální)
2 - runtime mód (Web prohlížeč)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nClientType = oForm.ClientType;

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.