Promotic

Objekt PmfEnum

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: Výběr jeden z několika (Combobox).
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AddRow()Přidá další řádek do nabídky
DeleteRow()Smazání obsahu nabídky
ValueHodnota Pmf objektu
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
IdIdentifikátor Pmf objektu
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onEditAcceptVyvolá se po ukončení editace a po uložení editované hodnoty
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("enum", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Objekt PmfEnum je určen pro výběr jedné hodnoty z několika možných. Výběr probíhá tak že se kliknutím myši na konfigurátor rozevře nabídka řádků (ComboBox), kde v každém řádku je zobrazovaný text (parametr sName).
Příklad1:
Skript vytvoří jednu položku formuláře. Předpokládá, že objekt oForm již existuje.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oEnum = oForm.CreateItem("enum", "id_enum");
oEnum.AddRow(1, "Test1");
oEnum.AddRow(2, "Test2");
oEnum.Value = 1;

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.