Promotic

BodyHeightIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční výška Body oblasti Pmf objektu, tzn. počáteční výška po otevření okna formuláře.
Body oblast Pmf objektu je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro objekt PmfNumber je to oblast pro zadání čísla.
Syntaxe:
Variant BodyHeightIni
Hodnoty:
reálné číslo - Hodnota je v HTML jednotkách "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma.
Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
content - Počáteční výška Body oblasti se nastaví automaticky podle velikosti obsahu (např. podle velikosti textu).
Tuto hodnotu lze nastavit pouze pro objekt: PmfString("Multiline:1;").
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Výchozí hodnota je 5em pro položku: PmfTable, PmfTree, PmfString("Multiline:1;").
Upozornění: Neznamená to že tyto prvky budou mít velikost 5 řádků. Velikost 1em je menší než jeden řádek!

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfNumber, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;"), PmfString("Multiline:0;").
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis", "BodyHeightIni:4;");
var nBodyHeightIni = oString.BodyHeightIni;   // Čtení z vlastnosti
oString.BodyHeightIni = 4;   // Zápis do vlastnosti

Historie:
Pm9.00.25: Nová hodnota vlastnosti BodyHeightIni: content.
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.