Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyHeightIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční výška těla položky formuláře, tzn. počáteční výška po otevření okna formuláře.

Tělo položky formuláře je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro PmfString je to oblast pro zadávání textu.

Syntaxe:
BodyHeightIni As Integer
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "BodyHeightIni:4;");
Zápis hodnoty:
oString.BodyHeightIni = 4;
Čtení hodnoty:
val = oString.BodyHeightIni;
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnota se udává v počtu znaků velkého písmene M.

 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Tato vlastnost není funkční pro položku: PmfInt, PmfFloat, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice