Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyHeightIni - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Počáteční výška těla Pmf objektu, tzn. počáteční výška po otevření okna formuláře.
Tělo Pmf objektu je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro PmfString je to oblast pro zadávání textu.

Hodnota je v HTML jednotkach "em". 1em je rovno aktuální velikosti písma. Například pokud velikost písma dokumentu je 12pt, pak 1em se rovná 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
Syntaxe:
Long BodyHeightIni
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Zapisovat do této vlastnosti lze pouze pokud okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Přednastavená hodnota je pro položku: PmfTable=5.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmfNumber, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;").
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Nadpis", "BodyHeightIni:4;");
var nBodyHeightIni = oString.BodyHeightIni;   // Čtení hodnoty
oString.BodyHeightIni = 4;   // Zápis hodnoty

Historie:
Pm8.03.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice