Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfObject

Popis:
Objekt je předkem všech objektů představující položky formuláře PmForm. To znamená, že všechny tyto objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
Vlastnosti a metody:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onFocus Vyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Objekty, které jsou odvozené z tohoto objektu:
PmfBool Zadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfButton Tlačítko
PmfEnum Výběr jeden z několika (Combobox)
PmfLayout Oblast pro jiné Pmf objekty
PmfNumber Zadavatel celého nebo reálného čísla
PmfSepar Oddělovač mezi konfigurátory
PmfString Zadavatel textu
PmfTable Tabulka

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice