Promotic

Objekt PmfObject

Popis:
Objekt je předkem všech objektů představující položky formuláře PmForm. To znamená, že všechny tyto objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
Vlastnosti a metody:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIniPočáteční výška těla
BodyHeightModeZpůsob změny výšky těla
BodyWidthIniPočáteční šířka těla
BodyWidthModeZpůsob změny šířky těla
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
IdIdentifikátor Pmf objektu
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitlePosPozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Objekty, které jsou odvozené z tohoto objektu:
PmfBoolZadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfButtonTlačítko
PmfEnumVýběr jeden z několika (Combobox)
PmfLayoutOblast pro jiné Pmf objekty
PmfNumberZadavatel celého nebo reálného čísla
PmfSeparOddělovač mezi konfigurátory
PmfStringZadavatel textu
PmfTableTabulka

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.