Promotic

Objekt PmfObject

Popis:
Objekt je rodičem všech objektů představující položky objektu PmForm. To znamená, že všechny tyto objekty mají kromě svých vlastností a metod také vlastnosti a metody tohoto objektu.
Vlastnosti a metody:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
Objekty, které jsou odvozené z tohoto objektu:
PmfBoolZadavatel boolean hodnoty (Checkbox)
PmfButtonTlačítko
PmfEnumVýběr jeden z několika (Combobox)
PmfLayoutOblast pro jiné Pmf objekty
PmfNumberZadavatel celého nebo reálného čísla
PmfSeparOddělovač mezi konfigurátory
PmfStringZadavatel textu
PmfTableTabulka
PmfTreeStrom

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.