Promotic

onOpen - událost objektu PmForm

Popis:
Událost je vyvolána při otevření objektu PmForm, tzn. když se formulář graficky objeví v okně.
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události
Parametry:
Form(Object) Objekt PmForm.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
 
Pokud objekt PmForm je vytvářen v objektu PmgForm, pak událost onOpen je vyvolána až po zavolání všech událostí onFormLoad všech objektů PmgForm v objektu PmaPanel.
Viz také:
- PmForm.onClose (událost)
Příklad:
Funkce se zaregistruje do události onOpen.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
oForm.AddEvent("onOpen", "sFuncId", onTest);

function onTest(ev)
{
Pm.Debug("onOpen");
}

Historie:
Pm9.00.07: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.