Promotic

onOpen - zdarzenie obiektu PmForm

Opis:
Zdarzenie jest wywołane podczas otwarcia obiektu PmForm, tzn. gdy formularz pojawia się graficznie w oknie.
Parametry:
ev.Form(String) Obiekt PmForm.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
 
Jeżeli obiekt PmForm jest wytworzony przez w obiekcie PmgForm, wtedy zdarzenie onOpen zostanie wywołane tylko po wywołaniu wszystkich zdarzeń onFormLoad wszystkich obiektów PmgForm w obiekcie PmaPanel.
Patrz również:
- PmForm.onClose (zdarzenie)
Przykład:
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onOpen.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
function onTest(ev)
{
Pm.Debug("onOpen");
}

var oForm = pMe.Form;
oForm.AddEvent("onOpen", "sFuncId", onTest);

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.