Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BgColor - wlaściwość obiektu PmForm

Opis:
Kolor tła okna formularza.
Składnia:
BgColor As String
Wołanie:
oForm.BgColor = "#ff0000" 'ustawienie koloru przy pomocy RGB String
sColor = oForm.BgColor 'w sColor jest RGB String w formie "#RRGGBB"
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Właściwość zwraca/ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

 
Wstępnie ustawioną wartością jest "f0f0f0" (jasno szary).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice