Promotic

BgColor - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Kolor tła okna formularza.
Składnia:
String BgColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Domyślną wartością jest "f0f0f0" (jasno szary).
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oForm.BgColor = "#ffffff";   // Zapis do właściwości
var sBgColor = oForm.BgColor;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm8.03.09: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.