Promotic

Obiekt PmfLayout

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu: "Obszar dla innych Pmf obiektów".
Właściwości i metody tego obiektu:
CreateItemWytworzy jeden podelement formularza w obszarze wydzielonym przez rodzicielski obiekt PmfLayout
GetItemZwraca Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
GetItemsZwraca tablicę Pmf obiektów.
SubtypeOkreśla, czy wzłobione obiekty zostaną usszeregowane pionowo lub poziomo
RemoveItemUsunie Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
RemoveItemsUsunie pozycje Pmf obiektu.
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
IdIdentyfikator Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("layout", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Obiekt ten posiada wygląd, który można określić przy pomocy właściwości Subtype.
Przykład1:
Skrypt w zdarzeniu PmgForm.onFormLoad wytworzy PmfLayout a w nim jedną pozycję formularza.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
var Layout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var oStr = Layout.CreateItem("string", "id_str");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.