Update cookies preferences
Promotic

Przykład: Wytworzy PmForm okno z pozycjami do wprowadzania danych

W jednym skrypcie (np. po naciśnięciu przycisku w zdarzeniu onButtonUp) jest wytworzony, ustawiony oraz otwarty formularz:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oNmb1, oBool1, oEnum1, oStr1, oBtn1;

// Wytworzy PmViewCreator - Obiekt umożliwia otworzyć różnego rodzaju przeglądarek
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.onLoad = onFormLoad;

// Otworzy formularz w oknie modalnym:
oCreator.Open();


function onFormLoad(ev)
{
// Wytworzy obiekt formularza
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = "Setting";
oForm.AddEvent("onClose", "formclose", onFormClose);

// Wytworzy pozycję formularza (Pmf obiekty)

// PmfNumber
oNmb1 = oForm.CreateItem("number", "nmb1", "Ilość paczek", "Min:0;Max:33;");
oNmb1.Value = 5;

// PmfBool
oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "bool1", "Magazynować");
oBool1.Value = true;

// PmfEnum
oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "enum1", "Prędkość opracowania");
oEnum1.AddRow(0.5, "powoli");
oEnum1.AddRow(9.9, "szybko");
oEnum1.Value = 0.5;
oEnum1.AddEvent("onEditAccept", "ChangeEnum", onEnum1Accept);
function onEnum1Accept(ev)
{
if (oEnum1.Value == 9.9)
{
oStr1.Value = "szybko - woda butelkowana";
}
}

// PmfString
oStr1 = oForm.CreateItem("string", "string1", "Opis");
oStr1.Value = "woda butelkowana";

// PmfButton
oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "but1", "Wyzerować");
oBtn1.Value = "Reset";
oBtn1.AddEvent("onAction", "but1reset", onBut1Reset);
function onBut1Reset(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
oNmb1.Value = 5;
oBool1.Value = true;
oEnum1.Value = 0.5;
oStr1.Value = "woda butelkowana";
}
}
}


function onFormClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose: " + oNmb1.Value + ", " + oBool1.Value + ", " + oEnum1.Value);
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.