Update cookies preferences
Promotic

Przykład: W obiekcie PmgForm wytworzy pozycje do wprowadzania danych

W skrypcie w zdarzeniu PmgForm.onFormLoad jest wytworzony formularz:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// Wytworzy obiekt formularza
var oForm = pMe.Form;
oForm.Title = "Pole wprowadzania parametrów magazynowania paczek";

// Wytworzy pozycję formularza (Pmf obiekty):

// ------------ PmfNumber:
var oNmb1 = oForm.CreateItem("number", "n1", "Ilość paczek", "Min:0;Max:33;");
oNmb1.Value = 5;

// ------------ PmfBool:
var oBool1 = oForm.CreateItem("bool", "b1", "Magazynować");
oBool1.Value = true;

// ------------ PmfEnum:
var oEnum1 = oForm.CreateItem("enum", "e1", "Prędkość opracowania");
oEnum1.AddRow(0.5, "powoli");
oEnum1.AddRow(9.9, "szybko");
oEnum1.Value = 0.5;
function onEnum1EditAccept(ev)
{
if (oEnum1.Value == 9.9)
{
oStr1.Value = "szybko - woda butelkowana";
}
}
oEnum1.AddEvent("onEditAccept", "ChangeEnum", onEnum1EditAccept);

// ------------ PmfString:
var oStr1 = oForm.CreateItem("string", "s1", "Opis");
oStr1.Value = "woda butelkowana";

// ------------ PmfButton:
var oBtn1 = oForm.CreateItem("button", "reset", "Wyzerować");
oBtn1.Value = "Reset";
function onBtn1Reset(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
oNmb1.Value = 5;
oBool1.Value = true;
oEnum1.Value = 0.5;
oStr1.Value = "woda butelkowana";
}
}
oBtn1.AddEvent("onAction", "ResetButton", onBtn1Reset);
© MICROSYS, spol. s r.o.