Update cookies preferences
Promotic

onEditAccept - zdarzenie obiektu PmfEnum

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po zakończeniu edycji oraz po zapisaniu edytowanej wartości.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.OldValue(Variant) Wartość poprzednia.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfEnum (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onEditAccept.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onEnumChange(ev)
{
Pm.Debug("OldValue=" + ev.OldValue);
}

var oForm = pMe.Form;
var oEnum = oForm.CreateItem("string", "id_Enum1", "Enum 1", "");
oEnum.AddRow(0.5, "slow");
oEnum.AddRow(9.9, "fast");
oEnum.Value = 0.5;

oEnum.AddEvent("onEditAccept", "id_Enum1", onEnumChange);
© MICROSYS, spol. s r.o.