Promotic

AddEvent - metoda obiektu PmfObject

Opis:
Rejestracja funkcji do określonego zdarzenia.
Składnia:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Nazwa zdarzenia danego Pmf obiektu.
sFuncId(String) Identyfikator zarejestrowanej funkcji zdarzenia.
- Umożliwia usunięcie funkcji przy pomocy metody RemoveEvent.
- Uniemożliwia ponowne zarejestrowanie tej samej funkcji.
- Może zawierać dowolne znaki (nie jest to nazwa systemowa).
- Nie może być pusty łańcuch.

Jeżeli metoda ta zostałaby wywołana z wcześniej zarejestrowanym identyfikatorem, metoda wtedy zakończyłaby się niepowodzeniem a do do globalnych błędów INFO systemu została by dodana informacja o błędzie.
Func(Function) Funkcja zdarzenia, która będzie wołana jeżeli zostanie wywołane określone zdarzenie.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Metoda ta działa tylko dla języka JavaScript.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onEAccept(ev)
{
// ...
}

oPmf.AddEvent("onEditAccept", "sFuncId", onEAccept);
Przykład2:
Patrz przykłady w zdarzeniach PmfButton.onAction, onEditAccept itd.

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.