Promotic

BodyHeightIni - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Początkowa wysokość obszaru Body Pmf obiektu, tzn. początkowa wysokość po otwarciu okna formularza.
Obszar Body Pmf obiektu to obszar, w którym jest wyświetlona wartość pozycji. Na przykład dla obiektu PmfString to obszar do wprowadzania liczby.
Składnia:
Variant BodyHeightIni
Wartości:
liczba rzeczywista - Wartość jest w HTML jednostkach "em". 1em to bieżąca wielkość czcionki.
Na przykład jeżeli wielkość czcionki dokumentu jest 12pt, wtedy 1em jest równe to 12pt (0.5em = 6pt, 2em = 24pt).
content - Początkowa wysokość obszaru Body zostaną automatycznie ustawiane zgodnie z wielkością treści (np. zgodnie z wielkością tekstu).
Wartość tą można ustawić tylko dla obiektu: PmfString("Multiline:1;").
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.

Domyślną wartością jest 5em dla pozycji: PmfTable, PmfTree, PmfString("Multiline:1;").
Uwaga: Nie oznacza to, że te elementy będą miały rozmiar 5 wierszy. Rozmiar 1em jest mniejsze niż jeden wiersz!

Ta właściwość nie działa dla obiektu: PmfNumber, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;"), PmfString("Multiline:0;").
Patrz również:
- PmfObject.BodyHeightMode (właściwość)
- PmfObject.BodyWidthIni (właściwość)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł", "BodyHeightIni:4;");
var nBodyHeightIni = oString.BodyHeightIni;   // Odczyt z właściwości
oString.BodyHeightIni = 4;   // Zapis do właściwości

Historia:
Pm9.00.25: Nowa wartość właściwości BodyHeightIni: content.
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.