Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyHeightIni - wlaściwość obiektu PmfObject

Opis:
Początkowa wysokość trzonu elementu formularza, tzn. początkowa wysokość po otwarciu okna formularza.

Trzon elementu formularza to obszar, w którym jest wyświetlona zawartość elementu. Na przykład dla PmfString to obszar do wprowadzania tekstu.

Składnia:
BodyHeightIni As Integer
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "BodyHeightIni:4;");
Zapis wartości:
oString.BodyHeightIni = 4;
Odczyt wartości:
val = oString.BodyHeightIni;
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Wartość podawana jest ilością znaków dużej litery M.

 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

 
Właściwość ta nie jest wspierana dla pozycji: PmfInt, PmfFloat, PmfBool, PmfEnum, PmfSepar("Subtype:line;").
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice