Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Subtype - wlaściwość obiektu PmfSepar

Opis:
Typ (wygląd) separatora.
Składnia:
Subtype As String
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oSepar = oForm.CreateItem("separ", "Id", "Nazwa", "Subtype:space;");
Zapis wartości:
oSepar.Subtype = "space";
Odczyt wartości:
sSubtype = oSepar.Subtype;
Wartości:
line (domyślnie) - Separator typu linia pozioma. Jeżeli tytuł elementu (patrz właściwość Title) nie jest pusty, wtedy zostanie wyświetlony w linii.

Dla tego ustawienia nie działają właściwości: TitlePos, BodyHeightIni, BodyHeightMode.

space - Separator typu pusty obszar (pusty jeden lub większa ilość wierszy - według ustawienia BodyHeightMode oraz BodyHeightIni).

Dla tego ustawienia nie działają właściwości: Title, TitlePos.

Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

Przykład:
Wytworzy separator typu "linia" bez wyświetlanego tekstu.:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice