Update cookies preferences
Promotic

Subtype - właściwość obiektu PmfSepar

Opis:
Typ (wygląd) separatora.
Składnia:
String Subtype
Wartości:
line (domyślnie) - Separator typu linia pozioma. Jeżeli tytuł pozycji (patrz właściwość Title) nie jest pusty, wtedy zostanie wyświetlony w linii.
Dla tego ustawienia nie działają właściwości: TitlePos, BodyHeightIni, BodyHeightMode.
space - Separator typu pusty obszar (pusty jeden lub większa ilość wierszy - według ustawienia BodyHeightMode oraz BodyHeightIni).
Dla tego ustawienia nie działają właściwości: Title, TitlePos.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSepar = oForm.CreateItem("separ", "IdSep", "Tytuł", "Subtype:space;");
var sSubtype = oSepar.Subtype;   // Odczyt z właściwości
oSepar.Subtype = "space";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Wytworzy separator typu "linia" bez wyświetlanego tekstu.:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oItem = oForm.CreateItem("separ", "", "", "Subtype:line;TitlePos:no;");

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.