Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TitlePos - wlaściwość obiektu PmfObject

Opis:
Pozycja wyświetlanej nazwy elementu.
Składnia:
TitlePos As String
Wołanie:
Ustawienie właściwości podczas wytwarzania pozycji:
oString = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nazwa", "TitlePos:no;");
Zapis wartości:
oString.TitlePos = "no";
Odczyt wartości:
sPos = oString.TitlePos;
Wartości:
left (domyślnie) - Wyświetlana nazwa będzie po lewej od miejsca wprowadzania.
right - Wyświetlana nazwa będzie po prawej od miejsca wprowadzania. To działa tylko w przypadku PmfBool.
no - Wyświetlanej nazwy brak a miejsce wprowadzania zostanie rozszerzone wlewo, gdzie nazwa powinna się znajdować.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.

Właściwość ta działa także w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.

 
Właściwość ta nie jest wspierana dla pozycji: PmfSepar.
Patrz również:
Przykład1:
Konfigurator wprowadzania tekstu wyświetlić wielowierszowo na całej powierzchni.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "", "TitlePos:no;Multiline:1;");
Przykład2:
Konfigurator typu checkbox pozostawić tak, by wyświetlana nazwa pojawiała się po prawej.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "IdBool", "Nazwa", "TitlePos:right;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice