Promotic

TitlePos - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Pozycja obszaru Title Pmf obiektu.
Składnia:
String TitlePos
Wartości:
left (domyślnie) - Wyświetlana nazwa będzie po lewej od miejsca wprowadzania.
right - Wyświetlana nazwa będzie po prawej od miejsca wprowadzania. To działa tylko dlaPmfBool.
no - Wyświetlanej nazwy brak a miejsce wprowadzania zostanie rozszerzone wlewo, gdzie nazwa powinna się znajdować.
Wartość ta nie musi zostać ustawiona, jeżeli w metodzie CreateItem nie określono (lub ustawiono na null) parametr sTitle.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Zapisywać do tej właściwości można tylko jeżeli okno formularza PmForm jeszcze nie zostało otwarte.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Ta właściwość nie działa dla obiektu: PmfSepar.
Patrz również:
- PmfObject.Title (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr1", "Tytuł", "TitlePos:no;");
var sTitlePos = oString.TitlePos;   // Odczyt z właściwości
oString.TitlePos = "no";   // Zapis do właściwości
Przykład2:
Konfigurator do wprowadzania tekstu wyświetlić wielowierszowo na całej powierzchni.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "", "TitlePos:no;Multiline:1;");
Przykład3:
Konfigurator typu checkbox pozostawić tak, by wyświetlana nazwa pojawiała się po prawej.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBool = oForm.CreateItem("bool", "IdBool", "Tytuł", "TitlePos:right;");

Historia:
Pm8.03.15: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.