Update cookies preferences
Promotic

Id - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Identyfikator Pmf obiektu. Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.
Składnia:
String Id
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Wartość została określona w parametrze sType podczas wytwarzania obiektu przy pomocy metody PmForm.CreateItem.

Identyfikator można zastosować na przykład do uzyskania Pmf obiektu przy pomocy metody GetItem lub w celu testowania w zdarzeniu oExtra.onChange.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sId = oPmf.Id;

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.