Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Id - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Identifikátor položky.
Syntaxe:
Id As String
Volání:
sId = oItem.Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Hodnota byla zadána při vytváření položky metodou PmForm.CreateItem.

 
Identifikátor lze použít pro získání položky metodou GetItem nebo pro testování v události oExtra.onChange.
 
Tato vlastnost je funkční i pro Web obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice