Promotic

Id - vlastnost objektu PmfObject

Popis:
Identifikátor Pmf objektu. Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.
Syntaxe:
String Id
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.

Identifikátor lze použít například pro získání Pmf objektu metodou GetItem nebo pro testování v události oExtra.onChange.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sId = oPmf.Id;

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.