Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItem - metoda objektu PmForm

Popis:
Vrací existující položku formuláře.
Syntaxe:
GetItem(sId As String) As Object
Volání:
oItem = oForm.GetItem(sId)
Parametry:
sId(String) Identifikátor položky (byl zadán při vytváření položky metodou CreateItem).
Vrácená hodnota:
Vrací objekt, který představuje položku formuláře. Tento objekt může být typu:
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice