Promotic

GetItem - metoda objektu PmForm

Popis:
Vrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře).
Syntaxe:
Object GetItem(String sId, [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Identifikátor Pmf objektu. Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Vrácená hodnota:
Vrací Pmf objekt, který představuje položku formuláře.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oForm.GetItem("sId");

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice