Promotic

GetItem - metoda objektu PmfLayout

Popis:
Vrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře).
Syntaxe:
Object GetItem(String sId, [Long nAttr])
Parametry:
sId(String) Identifikátor Pmf objektu. Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - Standardní chování.
1 - Při odkazu na neexistující objekt nebude generována globální chyba INFO systému.
Vrácená hodnota:
Vrací Pmf objekt, který představuje položku formuláře.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oLayout.GetItem(sId);

Historie:
Pm8.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.