Promotic

RemoveItem - metoda objektu PmfLayout

Popis:
Odstraní Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře).
Syntaxe:
Empty RemoveItem(String sId)
Parametry:
sId(String) Identifikátor Pmf objektu. Hodnota byla zadána v parametru sType při vytváření objektu metodou PmForm.CreateItem.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

oLayout.RemoveItem(sId);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.