Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmfLayout

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Oblast pro jiné Pmf objekty".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CreateItem Vytvoří jednu podpoložku formuláře v oblasti vymezené rodičovským objektem PmfLayout
GetItem Vrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
GetItems Vrací pole Pmf objektů.
Subtype Určuje, zda vnořené objekty budou uspořádány svisle nebo vodorovně
RemoveItem Odstraní Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
RemoveItems Odstraní položky Pmf objektu.
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("layout", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Tento objekt má vzhled, který lze určit pomocí vlastnosti Subtype.
Příklad1:
Skript v události PmgForm.onFormLoad vytvoří PmfLayout a v něm jednu položku formuláře.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
var Layout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var oStr = Layout.CreateItem("string", "id_str");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice