Promotic

Objekt PmfLayout

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Oblast pro jiné Pmf objekty".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
CreateItemVytvoří jednu podpoložku formuláře v oblasti vymezené rodičovským objektem PmfLayout
GetItemVrací Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
GetItemsVrací pole Pmf objektů.
SubtypeUrčuje, zda vnořené objekty budou uspořádány svisle nebo vodorovně
RemoveItemOdstraní Pmf objekt (tzn. existující položku formuláře)
RemoveItemsOdstraní položky Pmf objektu.
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("layout", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Tento objekt má vzhled, který lze určit pomocí vlastnosti Subtype.
Příklad1:
Skript v události PmgForm.onFormLoad vytvoří PmfLayout a v něm jednu položku formuláře.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oForm = pMe.Form;
var Layout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var oStr = Layout.CreateItem("string", "id_str");

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.