Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Datové typy JavaScript

String Textový řetězec o maximální délce 2 bilióny znaků ve znakové sadě Unicode.
Numeric JavaScript nedělá rozdíl mezi celočíselnou hodnotou a hodnotou s pohyblivou desetinnou čárkou. Všechna čísla v JavaScriptu jsou reprezentována jako hodnoty s pohyblivou čárkou pomocí 64-bitového formátu, který je definován standardem UEEE754 (formát typu double). To znamená, že dokáže reprezentovat velká čísla do +-1.7976931348623157x10e308 a malá čísla do +-5x10e-324.

Zápis konstanty čísla:

- Desítkové celé číslo se zapisuje běžným zápisem, například 0, 3, -10003.
- Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu 0x před číslem. Například 0x10 v hexadecimální notaci představuje 16 v desítkové soustavě.
- Reálné číslo se zapisuje běžným zápisem s desetinnou tečkou, například 3.14. Lze jej rovněž zapsat v exponenciálním tvaru: za reálným číslem následuje písmeno e, pak volitelné znaménko plus nebo minus a celočíselný exponent, například 7.12e+32, 2.458268e-12.
Boolean Logická hodnota:
true (pravda, číselná hodnota je "nenula", většinou -1) nebo
false (nepravda, číselná hodnota 0)
Object Obecný, blíže neurčený objekt.
null Příznak že hodnota neobsahuje platná data.
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice