Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pow - metoda objektu Pm

Popis:
Vypočte mocninu "x na y"
Syntaxe:
Pow(nX As Double, nY As Double) As Double
Volání:
n = Pm.Pow(nX, nY)
Parametry:
nX(Double) Umocňované číslo
nY(Double) Požadovaný exponent
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.

Metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw grafického prvku PmiCanvas.

 
Pokud je výsledkem výpočtu komplexní číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN. V praxi to znamená, že nX by nemělo být záporné číslo.

Větší hodnota exponentu nY může snadno způsobit přetečení pohyblivé čárky a vráti hodnotu Infinity (nekonečno).

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = 3;
var b = Pm.Pow(a, 2);  //Vrací 9
b = Pm.Pow(a, 1 / 3);  //Vrací "třetí odmocnina ze tří"
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice