Promotic

Pow - metoda objektu Pm

Popis:
Vypočte mocninu "x na y".
Syntaxe:
Double Pow(Double nX, Double nY)
Parametry:
nX(Double) Umocňované číslo
nY(Double) Požadovaný exponent
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pokud je výsledkem výpočtu komplexní číslo, pak metoda vrací hodnotu NaN. V praxi to znamená, že nX by nemělo být záporné číslo.
Větší hodnota exponentu nY může snadno způsobit přetečení pohyblivé čárky a vrací hodnotu Infinity (nekonečno).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = 3;
var b = Pm.Pow(a, 2);   // Vrací 9
b = Pm.Pow(a, 1 / 3);   // Vrací "třetí odmocnina ze tří"

Historie:
Pm8.02.01: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
 
 
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.