Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreatePmMap - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmMap do kterého lze přidávat pojmenované hodnoty.
Syntaxe:
CreatePmMap As Object
Volání:
var oMap = Pm.CreatePmMap()
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Příklad:
Viz "Vytváření vlastnosti a nastavování hodnoty" a "Čtení hodnoty vlastnosti" v popisu objektu PmMap.
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmMap
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice