Promotic

CreatePmMap - metoda objektu Pm

Popis:
Vytvoří objekt typu PmMap do kterého lze přidávat pojmenované hodnoty.
Syntaxe:
Object CreatePmMap()
Poznámka:
Tato metoda je funkční i v Makro výraz $.expr a v události onDraw objektu PmgCanvas.
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmMap (objekt)
- Pm.CreatePmArray (metoda)
Příklad1:
Viz "Vytvoření vlastnosti a nastavení hodnoty" a "Čtení hodnoty vlastnosti" v popisu objektu PmMap.
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var mMap = Pm.CreatePmMap();

Historie:
Pm8.03.04: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- CreatePmMap
 
 
- E
- Exp
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.