Update cookies preferences
Promotic

FileDelete - metoda objektu Pm

Popis:
Smaže daný soubor.
Syntaxe:
Boolean FileDelete(String sFile)
Parametry:
sFile(String) Název souboru s cestou, který má být smazán.
Pokud není zadána celá cesta, pak se doplní relativně k složce aplikace.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Metoda lze použít pro skupinové mazání souborů (např. *.*).

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.FileDelete("#temp:*.dat");
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bFileDelete = Pm.FileDelete("#temp:*.dat");
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileDelete
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.