Promotic

InputBoxForStringSelection - metoda objektu Pm

Popis:
Umožňuje v zadávacím okně vybrat ze seznamu žádaný řetězec (nebo více řetězců, pokud je nastaven styl &H200).
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít metodu Pm.CreateView - viz Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list).
Syntaxe:
Boolean InputBoxForStringSelection(String sDlgTitle, Long nStyle, Variant vValue, Variant vStrings)
Parametry:
sDlgTitle(String) Nadpis zadávacího okna
nStyle(Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.
Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimálním tvaru představuje 16 decimálně.
Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:
&H100 - Řetězce v nabídce jsou setříděny
&H200 - Lze vybrat více řetězců ze seznamu najednou
&H20000 - Vybranou hodnotu vrátit jako index ze seznamu
&H10000000 - Okno se zobrazí nahoře nad všemi okny
vValue[pro čtení i zápis] (Variant)
při volání: výchozí hodnota pro výběr ze seznamu (číslo nebo textový řetězec).
po volání: vybraná hodnota
vStrings(Variant) Pole řetězců tvořící nabídku. Viz příklad.
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem "OK".
false - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem "Storno".
Poznámka:
Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Výběr jednoho řetězce ze seznamu:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Value, Strings
Value = "second"
Strings = Pm.Array1("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Vyberte řetězec", 0, Value, Strings) Then
' ... Textový řetězec vybrán OK
Pm.Debug Value
End If
Příklad2:
Výběr více řetězců ze seznamu, navíc hodnoty vráceny jako indexy do seznamu
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim iVal, Value, Strings
Value = Pm.Array1("second", "third")
Strings = Pm.Array1("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Vyberte řetězec", &H200 + &H20000, Value, Strings) Then
' ... Textový řetězec vybrán OK
For iVal = 0 To UBound(Value) + 1 - 1
Pm.Debug Value(iVal)
Next
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForStringSelection
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.