Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InputBoxForStringSelection - metoda objektu Pm

Popis:
Umožňuje v zadávacím okně vybrat z nabídky žádaný řetězec (nebo víceřetězců, pokud je nastaven styl &H200.)

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodou Pm.SelectionDialog.

Syntaxe:
InputBoxForStringSelection(sDlgTitle As String, nStyle As Long, vValue As Variant, vStrings As Variant) As Boolean
Volání:
b = Pm.InputBoxForStringSelection("SelectString", nStyle, vValue, vStrings)
Parametry:
sDlgTitle(String) Nadpis zadávacího okna
nStyle(Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimální notaci představuje 16 v desítkové soustavě.

Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:

&H100 - Řetězce v nabídce jsou setříděny
&H200 - Lze vybrat více řetězců z nabídky najednou
&H20000 - Vybranou hodnotu vrátit jako index z nabídky
&H10000000 - Okno se zobrazí nahoře nad všemi okny
vValue[pro čtení i zápis] (Variant)
při volání: přednastavená hodnota pro výběr z nabídky (zadaná číslem nebo řetězcem)
po volání: vybraná hodnota
vStrings(Variant) Pole řetězců tvořící nabídku. Viz příklad.
Vrácená hodnota:
true - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem OK.
false - Pokud okno bylo ukončeno tlačítkem Storno.
Poznámka:
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Výběr jednoho řetězce z nabídky:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim Value, Strings
Value = "second"
Strings = Array("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Vyberte řetězec", 0, Value, Strings) Then
  '... Řetězec vybrán OK
  Pm.Debug Value
End If
Příklad2:
Výběr více řetězců z nabídky, navíc hodnoty vráceny jako indexy do nabídky
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, Value, Strings
Value = Array("second", "third")
Strings = Array("first", "second", "third")
If Pm.InputBoxForStringSelection("Vyberte řetězec", &H200+&H20000, Value, Strings) Then
  '... Řetězec vybrán OK
  For i = 0 To UBound(Value)
    Pm.Debug Value(i)
  Next
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- InputBoxForStringSelection
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice