Promotic

UBound - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací největší možný index pro určený rozměr pole.
Syntaxe:
Integer UBound(String array, [Integer dimension])
Parametry:
array(String) proměnná obsahující pole
dimension[nepovinné] (Integer) Celé číslo určující pro který rozměr bude vrácen horní index. Pro první rozměr se užívá 1, pro druhý 2, atd.
Pokud není nastaveno, pak se předpokládá 1.
Poznámka:
Funkce UBound a LBound se používají pro určení velikosti pole. Funkce LBound se užívá ke zjištění dolního indexu rozměru pole.
Příklad1:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n, A
A = Array(100, 6, 15)
n = UBound(A, 1)   ' Vrací 2
Příklad2:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n1, n2, arr( 3,5)
n1 = UBound(arr, 1)   ' Vrací 3
n2 = UBound(arr, 2)   ' Vrací 5
© MICROSYS, spol. s r.o.