Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UBound - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací největší možný index pro určený rozměr pole.
Syntaxe:
UBound(array As String, [dimension As Integer]) As Integer
Volání:
n = UBound(array[, dimension])
Parametry:
array(String) proměnná obsahující pole
dimension[nepovinné] (Integer) Celé číslo určující pro který rozměr bude vrácen horní index. Pro první rozměr se užívá 1, pro druhý 2, atd. Pokud není nastaveno, pak se předpokládá 1.
Poznámka:
Funkce UBound a LBound se používají k určení velikosti pole. Funkce LBound se užívá ke zjištění dolního indexu rozměru pole.
Příklad:
Dim A(100, 6, 15)
n = UBound(A, 1) ' Vrací 100
n = UBound(A, 2) ' Vrací 6
n = UBound(A, 3) ' Vrací 15
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice