Update cookies preferences
Promotic

CStr - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací výraz zkonvertovaný do hodnoty typu String.
V systému PROMOTIC je lepší použít objekt PmFormat, viz například Příklady pro typ Float.
Syntaxe:
String CStr(Variant expression)
Parametry:
expression(Variant) Jakýkoli platný výraz. Hodnota výrazu určuje vrácenou hodnotu podle následující tabulky:
Boolean - řetězec obsahující true nebo false
Date - řetězec obsahující datum v krátkém formátu systému
Null - chyba běhu programu
Empty - Prázdný řetězec ("")
Ostatní číselné - Textový řetězec obsahující číslo
Poznámka:
Konverzní funkce lze použít např. pokud chceme aby výsledek nějaké operace měl zvolený datový typ (jiný než implicitní datový typ výsledku operace). Například použitím funkce CStr bude výsledek vyjádřen jako String.
Použitím funkce CStr se dosáhne konverze, nezávislé na místním nastavení systému, z libovolného datového typu do hodnoty typu String. Například různé desetinné oddělovače a oddělovače tisíců jsou správně rozpoznány podle místního nastavení systému Windows.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim nDouble, sString
nDouble = 437.324
sString = CStr(nDouble)   ' sString obsahuje "437.324"
© MICROSYS, spol. s r.o.