Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Join - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec vytvořený spojením několika podřetězců obsažených v poli.

Pro potřeby systému PROMOTIC je vhodnější použít metodu: Pm.StringJoin.

Syntaxe:
Join(list As Array, [delimiter As String]) As String
Volání:
s = Join(list[, delimiter])
Parametry:
list(Array) 1-rozměrné pole obsahující spojované podřetězce
delimiter[nepovinné] (String) Oddělovač, tzn. znak použitý k oddělení podřetězců ve vráceném řetězci. Pokud není nastaveno, pak se použije znak mezera (" "). Pokud je oddělovačem prázdný řetězec, pak jsou podřetězce spojeny bez oddělovače.
Příklad:
Dim sString, aArray(4)
aArray(0) = "Mr."
aArray(1) = "John "
aArray(2) = "Doe "
aArray(3) = "III"
sString = Join(aArray) 'sString obsahuje "Mr. John Doe III"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice