Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Join - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec vytvořený spojením několika podřetězců obsažených v poli.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.StringJoin.
Syntaxe:
String Join(Array list, [String delimiter])
Parametry:
list(Array) 1-rozměrné pole obsahující spojované podřetězce
delimiter[nepovinné] (String) Oddělovač, tzn. znak použitý k oddělení podřetězců ve vráceném řetězci. Pokud není nastaveno, pak se použije znak mezera (" "). Pokud je oddělovačem prázdný řetězec, pak jsou podřetězce spojeny bez oddělovače.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sString, arr( 3)
arr(0) = "Mr."
arr(1) = "John "
arr(2) = "Doe "
arr(3) = "III"
sString = Join(arr)   ' sString obsahuje "Mr. John Doe III"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice