Promotic

IsArray - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu - určuje, zda proměnná je pole.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.GetVarType.
Syntaxe:
Boolean IsArray(Variant var)
Parametry:
var(Variant) jakákoliv proměnná
Vrácená hodnota:
true - pokud proměnná je pole
false - V jiném případě
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim b, arr( 2)
arr(0) = "Sunday"
arr(1) = "Monday"
arr(2) = "Tuesday"
b = IsArray(arr)   ' b obsahuje true
© MICROSYS, spol. s r.o.