Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsArray - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací logickou hodnotu indikující, zda proměnná je pole.
Syntaxe:
IsArray(var As Variant) As Boolean
Volání:
b = IsArray(var)
Parametry:
var(Variant) jakákoliv proměnná
Vrácená hodnota:
true - pokud proměnná je pole
false - V jiném případě
Příklad:
Dim b, aArray(3)
aArray(0) = "Sunday"
aArray(1) = "Monday"
aArray(2) = "Tuesday"
b = IsArray(aArray) 'b obsahuje true
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice