Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rnd - funkce jazyka VBScript

Popis:
Funkce vrací číslo větší nebo rovno 0 a menší než 1.

V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Random.

Syntaxe:
Double Rnd(Integer number)
Parametry:
number(Integer) Jakýkoli platný číselný výraz. Hodnota parametru určuje, jak se náhodné číslo vygeneruje.
menší než 0 - Pokaždé stejné číslo. Číslo je použito jako semínko (seed).
větší než 0 - Následující náhodné číslo v pořadí.
rovno 0 - Naposledy vygenerované číslo.
pokud je vynecháno - následující náhodné číslo v pořadí.
Poznámka:

Pro jakékoliv počáteční semínko je generována stejná posloupnost čísel, protože každé následující volání funkce Rnd používá předcházející číslo jako semínko pro další číslo v posloupnosti.

Před voláním Rnd se používá příkaz Randomize bez parametru k inicializaci generátoru náhodných čísel se semínkem, založeným na systémovém času.

Ke generování náhodných celých čísel v daném rozsahu lze použít následujícího vzorce:

Int((hornirozsah - dolnirozsah + 1) * Rnd + dolnirozsah)

kde horní_rozsah je nejvyšší číslo v rozsahu a dolní_rozsah je nejnižší číslo v rozsahu.

Pokud je nutno opakovat posloupnosti náhodných čísel, pak se volá funkce se záporným argumentem number před příkazem Randomize s číselným argumentem. Použití Randomize se stejnou hodnotou argumentu number neopakuje předešlou posloupnost.

Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Rnd()
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice