Update cookies preferences
Promotic

Rnd - funkce jazyka VBScript

Popis:
Funkce vrací číslo větší nebo rovno 0 a menší než 1.
V systému PROMOTIC je lepší použít metodu Pm.Random.
Syntaxe:
Double Rnd(Integer number)
Parametry:
number(Integer) Jakýkoli platný číselný výraz. Hodnota parametru určuje, jak se náhodné číslo vygeneruje.
menší než 0 - Pokaždé stejné číslo. Číslo je použito jako semínko (seed).
větší než 0 - Následující náhodné číslo v pořadí.
rovno 0 - Naposledy vygenerované číslo.
pokud je vynecháno - následující náhodné číslo v pořadí.
Poznámka:
Pro jakékoliv počáteční semínko je generována stejná posloupnost čísel, protože každé následující volání funkce Rnd používá předcházející číslo jako semínko pro další číslo v posloupnosti.
Před voláním Rnd se používá příkaz Randomize bez parametru k inicializaci generátoru náhodných čísel se semínkem, založeným na systémovém času.
 
Ke generování náhodných celých čísel v daném rozsahu lze použít následující vzorec:
Int((hornirozsah - dolnirozsah + 1) * Rnd + dolnirozsah)
kde horní_rozsah je nejvyšší číslo v rozsahu a dolní_rozsah je nejnižší číslo v rozsahu.
 
Pokud je nutno opakovat posloupnosti náhodných čísel, pak se volá funkce se záporným parametrem number před příkazem Randomize s číselným parametrem. Použití Randomize se stejnou hodnotou parametru number neopakuje předešlou posloupnost.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim n
n = Rnd()
© MICROSYS, spol. s r.o.