Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Minute - funkce jazyka VBScript

Popis:
Minuta v hodině (celé číslo 0-59).
Syntaxe:
Minute(time As Date) As Integer
Volání:
n = Minute(time)
Parametry:
time(Date) Datum a čas
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice