Promotic

String - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec zadané délky naplněný určitým znakem.
Syntaxe:
String String(Integer number, Variant character)
Parametry:
number(Integer) Délka vráceného řetězce.
character(Variant) Kód znaku nebo textový řetězec, jehož první znak je použit k vytvoření vráceného řetězce.
Poznámka:
Pokud hodnota znaku je větší než 255, pak funkce převede znak na platný kód znaku následujícím způsobem:
character Mod 256
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim s
s = String(5, "*")   ' *****
s = String(5, 42)   ' *****
s = String(10, "ABC")   ' AAAAAAAAAA
© MICROSYS, spol. s r. o.