Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

String - funkce jazyka VBScript

Popis:
Vrací řetězec zadané délky naplněný určitým znakem.
Syntaxe:
String(number As Integer, character As Variant) As String
Volání:
s = String(number, character)
Parametry:
number(Integer) Délka vráceného řetězce.
character(Variant) Kód znaku nebo řetězcový výraz, jehož první znak je použit k vytvoření vráceného řetězce.
Poznámka:
Pokud hodnota znaku je větší než 255, pak funkce převede znak na platný kód znaku následujícím způsobem:

character Mod 256

Příklad:
Dim s
s = String(5, "*") ' Vrací "*****"
s = String(5, 42) ' Vrací "*****"
s = String(10, "ABC") ' Vrací "AAAAAAAAAA"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice