Promotic

String - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch o określonej długości wypełniony określonym znakiem.
Składnia:
String String(Integer number, Variant character)
Parametry:
number(Integer) Długość zwacanego łańcucha.
character(Variant) Kod znaku lub łańcuch tekstowy, którego pierwszy znak jest zastosowany do wytworzenia zwracanego łańcucha.
Notatka:
Jeżeli wartość znaku jest większe niż 255, wtedy funkcja przeliczy znak na ważny kod znaku w następujący sposób:
character Mod 256
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = String(5, "*")   ' *****
s = String(5, 42)   ' *****
s = String(10, "ABC")   ' AAAAAAAAAA
© MICROSYS, spol. s r.o.