Update cookies preferences
Promotic

Round - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych.
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.Round.
Składnia:
Double Round(Double expression, [Integer numdecimalplaces])
Parametry:
expression(Double) Zaokrąglane wyrażenie liczbowe
numdecimalplaces[opcjonalne] (Integer) Liczba określająca ilość miejsc dziesiętnych, na jaką będzie liczba zaokrąglona.
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zwrócona wartość całkowita liczby.
Notatka:
Uwaga na zaokrąglanie liczby 5. Funkcja nie zaokrągla tą liczbę zawsze w górę, lecz zaokrągla ją statystycznie (tzn. tak, żeby przy zaokrąglaniu dużej ilości liczb był uzyskany najbardziej dokładny wynik). Funkcja rozwiązuje to w ten sposób, że liczby nieparzyste (np. 1.15) zaokrągla w górę (na 1.2) natomiast liczby parzyste (np. 1.25) zaokrągla w dół (na 1.2).
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim pi, nVar
pi = 3.14159
nVar = Round(pi, 2)   ' nVar zawiera 3.14
© MICROSYS, spol. s r.o.