Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CDbl - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartość typu Double.

W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ToNumber.

Składnia:
Double CDbl(Variant expression)
Wołanie:
n = CDbl(expression)
Parametry:
expression(Variant) Dowolne ważne wyrażenie.
Notatka:

Funkcje do konwersji można zastosować np. jeżeli zachodzi potrzeba, żeby wynik jakiejś operacji był określonego typu danych (inny niż domyślny typ danych wyniku operacji). Na przykład przez zastosowanie funkcji CDbl lub CSng obliczenie będzie przebiegać w typie Double lub Single w przypadkach, kiedy obliczenie inaczej przebiegało by w liczbach całkowitych.

Przez zastosowanie funkcji CDbl dochodzi do konwersji niezależnej od lokalnego ustawienia systemu, z dowolnego typu danych do wartości typu Double. Na przykład różne znaki dziesiętne i znaki odzielające tysiące są poprawnie rozpoznane według lokalnego ustawienia systemu.

 
Uwaga: Ta fukcja potrafi skonwertować tylko wartości z lokalnie ustawionymi oddzielaczami (np. wartość 3.14 lub 3,14). Dlatego dochodzi do problemów, kiedy wartości w formie tekstowej powstają na innym komputerze z innym ustawieniem. Z tego powodu zalecamy stosowanie metody Pm.CDbl, która rozwiązuje ten problem!
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice