Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RTrim - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kopię łańcucha bez spacji końcowych (right trim).

Dla potrzeb systemu PROMOTIC jest dogodniejszym stosowanie metody: Pm.StringOper("rtrim").

Składnia:
String RTrim(String string)
Wołanie:
s = RTrim(string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Przy pomocy tej metody zostaną usunięte wyłącznie znaki "spacja". Nie zostaną usunięte znaki "nowy wiersz", "tabulator", itd.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = RTrim(" Promotic ")  'Zwraca " Promotic"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice