Update cookies preferences
Promotic

RTrim - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca kopię łańcucha bez spacji końcowych na końcu (right trim).
W systemie PROMOTIC dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.StringOper.
Składnia:
String RTrim(String string)
Parametry:
string(String) Łańcuch tekstowy
Notatka:
Przy pomocy tej metody zostaną usunięte wyłącznie znaki "spacja". Nie zostaną usunięte znaki "nowy wiersz", "tabulator", itd.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim s
s = RTrim(" Promotic ")   ' Zwraca " Promotic"
© MICROSYS, spol. s r.o.