Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Space - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca łańcuch zawierający określoną ilość spacji.
Składnia:
String Space(Integer number)
Wołanie:
s = Space(number)
Parametry:
number(Integer) określa ilość spacji w zwróconycm łańcuchu
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim sString
sString = Space(10)  'Zwraca łańcuch o 10 spacjach
sString = "Hello" & Space(10) & "World"  'Włoży 10 spacji pomiędzy dwa łańcuchy
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice