Update cookies preferences
Promotic

DateValue - funkcja języka VBScript

Opis:
Zwraca datę bez czasu.
Składnia:
Date DateValue(Date date)
Parametry:
date(Date) Data od 1.1.100 do 31.12.9999
Notatka:
Jeżeli parametr date zawiera informacje dotyczące czasu, wtedy funkcja ich nie zwraca. Jeżeli jednak zawiera nieważne informacje dotyczące czasu (np. 89:98), wtedy dojdzie do błędu.
Jeżeli parametr date jest łańcuch, który zawiera tylko liczby oddzielone ważnymi znakami oddzielającymi datę, wtedy funkcja określi rok, miesiąc oraz dzień według krótkiego formatu daty ustawionego w systemie. Funkcja rozpoznaje również datę zawierającą nazwy miesięcy zarówno w długiej jak z skróconej formie. Na przykład oprócz rozpoznania 12/30/2024 oraz 12/30/24 funkcja rozpozna również December 30, 2024 oraz Dec 30, 2024.
Jeżeli w parametrze date jest pominięta część dotycząca roku, wtedy funkcja zastosuje bieżący rok z daty systemowej komputera.

Do konwersji wartości String na Date dogodniejszym jest zastosowanie metody Pm.ScanDate.
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim d
d = DateValue(date)
© MICROSYS, spol. s r.o.